UME

22,00 18,70

2 SASHIMI: SAKE / MAGURO

4 NIGIRI: SAKE / EBI / MAGURO / IKA

MAISTĄ PRISTATOME 11.00-18.00

0.25€